RDW


Waarom is de RDW er?
De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen. De RWD zorgt er bijvoorbeeld voor dat u als bestuurder door de jaarlijkse APK-keuring de zekerheid heeft dat u en de voertuig-bestuurders om u heen in een veilige auto rijden.

Maar de RDW stelt ook allerlei registergegevens elektronisch of online beschikbaar voor ondernemers en particulieren. Daarnaast kan een gestolen auto dankzij gegevensuitwisseling van de RDW met nationale en internationale opsporingsdiensten makkelijker getraceerd worden. Verder zet de RDW kennis en ervaring in bij fraudebestrijding, het nastreven van een beter milieu en bij de ontwikkeling en het testen van nieuwe voertuig-modellen. Daarom, en om nog veel meer redenen, is de RDW er.

Wat doet de RDW?
De RWD draagt er sinds 1949 aan bij dat het wegverkeer in Nederland zo veilig, schoon, economisch en geordend mogelijk verloopt. In dit kader voert de RDW allerlei (wettelijke) taken uit voor verschillende ministeries. De RDW vervult een centrale rol in de voertuigketen tussen overheid, particulieren en ondernemingen.

Vanaf de ontwikkeling van een nieuw model voertuig tot aan slaap, van registratie tot controle en van (milieu)veiligheid tot fraude- en criminaliteitsbestrijding. Kortom, alle partijen die hier op welke manier dan ook mee te maken hebben of hier meer over willen weten, kunnen een beroep doen op de RDW. Voertuigeigenaren, de voertuigbranche, het beroepsvervoer, maar ook politie, verzekeraars en andere belanghebbenden. Ook als het gaat om internationale advisering en samenwerking. Hierin heeft de RDW een prominente positie ingenomen.

Ondertussen zijn met de groei van het Nederlands wagenpark de taken en deskundigheden alleen maar toegenomen en heeft de RDW zich ontwikkeld tot de specialistische en dienstverlenende organisatie die de RDW nu is.

Geschiedenis
De RDW bestaat sinds 1949. Aanvankelijk waren er de 'Technische Dienst' van de Rijksverkeersinspectie en het 'Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens' van Rijkswaterstaat. De Technische Dienst deed de keuring en inspectie van bussen, taxi's en stoomlocomotieven. Dat ging per provincie en elke provincie hanteerde daarbij haar eigen maatstaven. De nieuw opgerichte Rijksdienst voor het Wegverkeer, kortweg RDW, heeft toen alle procedures in het hele land gelijkgetrokken.

Het registreren van kentekens werd in 1951 bij de RDW ondergebracht. Ook deze registraties werden daarvoor door elke provincie afzonderlijk verricht.

In 1996 is de RDW verzelfstandigd tot een zelfstandig bestuursorgaan. Sindsdien gaat de RDW niet langer als 'Rijksdienst voor het Wegverkeer' door het leven, maar als RDW. Met de verzelfstandiging is een scheiding gekomen in de verantwoordelijkheden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de RDW. Voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving is de minister aanspreekbaar, de uitvoering is opgedragen aan de RDW.

Door de groei van het Nederlands voertuigenpark is de omvang van het werk van de RDW enorm toegenomen. Ook zijn er in de loop der jaren meer registratie- en keuringstaken bijgekomen. Op deze wijze heeft de RDW zich ontwikkeld tot de specialistische en dienstverlenende organisatie die de RDW nu is.